Daily Archives: 15/05/2023

Bột ngọt có ở đâu?

Bột ngọt là acid glutamic (một loại acid amin). Nhưng bột ngọt mua ngoài thị trường ở dạng muối, monosodium glutamate (MSG). Vì sao phải ở dạng muối? Vũ Thế Thành

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | Leave a comment