Monthly Archives: April 2022

Những thằng già nhớ Mẹ – Tái bản 2022

Sách “Những thằng già nhớ Mẹ” vừa được tái bản lần 3. Lẽ ra sách đã được in vào mùa Vu Lan năm ngoái, nhưng Sài Gòn lúc đó đang mắc đại dịch thê thảm, nên phải hoãn lại. Vũ … Continue reading

Posted in uncatergorized | 1 Comment