Daily Archives: 12/05/2023

Khổng Tử phải chết để nền kinh tế cất cánh?

Tốc độ phát triển kinh tế ổn định của con rồng Châu Á, Hàn Quốc trong suốt 30 năm qua được xem là phép lạ. Nhưng rồi phép lạ chẳng còn thiêng nữa, khi nền kinh tế Hàn Quốc suy … Continue reading

Posted in Tùy bút Vtt | Tagged | Leave a comment