Monthly Archives: February 2016

Triệu Tử Dương: “Tôi đến quá trễ”

Cần đến hai mươi năm để hồ sơ vụ án “Biển Máu Thiên An Môn 1989″được xem là đang được mở ra trở lại. Người mở vụ án không ai khác hơn là Triệu Tử Dương, nguyên Tổng Bí Thư … Continue reading

Posted in Thân hữu viết | Tagged | Leave a comment

Đôi lời …

Đôi lời … Tôi viết báo cũng được gần 20 năm. Viết tài tử, vui viết buồn ngưng, có khi viết liên tục vài ba tháng, có khi ngưng vài ba năm. Mới đầu là dịch, rồi viết, mà chỉ … Continue reading

Posted in Tùy bút Vtt | 3 Comments