Tag Archives: Merak Spielman

Những thay đổi trong truyền thống Phật giáo do ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo

Cài hoa lên áo là một tập tục vay mượn 50 năm trước của Nhật Bản, thêu dệt vào nghi lễ của ngày tưởng nhớ tổ tiên; nhưng đến nay, dù bông cẩm chướng đã biến thành hoa hồng, một … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged , | 1 Comment