Tag Archives: Trần Quốc Vượng

Mấy vấn đề về vua Gia Long

Cũng không phải quá đáng lắm khi linh mục Nguyễn Phương và một số nhà sử học nước ngoài khác – từ phe XHCN (cũ) đến phe tư bản chủ nghĩa – cho rằng Nguyễn Ánh là người trên thực … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | 2 Comments