Tag Archives: Phương Tôn

Triệu Tử Dương: “Tôi đến quá trễ”

Cần đến hai mươi năm để hồ sơ vụ án “Biển Máu Thiên An Môn 1989″được xem là đang được mở ra trở lại. Người mở vụ án không ai khác hơn là Triệu Tử Dương, nguyên Tổng Bí Thư … Continue reading

Posted in Thân hữu viết | Tagged | Leave a comment