Daily Archives: 09/02/2023

Một thời thư viện

Hồi còn học trung học tôi ít khi vào thư viện, thỉnh thoảng mới tạt vào thư viện Hội Việt Mỹ ở đường Mạc Đỉnh Chi. Vũ Thế Thành

Posted in Tùy bút Vtt | Tagged | 1 Comment