Một cuộc hội nhập đầy hứng khởi

Sài gòn thập cẩm

Năm 1954, thường người ta chỉ nhắc tới cuộc di cư người. Cũng ðúng. Nhưng người ði thì tiếng nói cũng phải ði theo người. Chữ di cư vào miền Nam, chở ði rồi, bao nhiêu chữ ðã rơi rụng, vung vãi dọc ðường. Bao nhiêu chữ ðã sống còn sau khi ðã hội nhập với chữ nghĩa bản ðịa? Ðó là những câu hỏi cần có câu trả lời.

Nguyễn Văn Lục

View original post 3,107 more words

This entry was posted in uncatergorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Một cuộc hội nhập đầy hứng khởi

 1. Dzung Dang says:

  ANH VŨ THẾ THÀNH ,

  LUÔN NHỚ CHÚNG TA LÀ BẮC KỲ DI CƯ PHẢI KHÔNG ANH.

  CHẮC THÔI KHÔNG CÒN DI CƯ ĐÂU NỮA VÀ ĐỢI XEM CON TẠO XOAY VẦN ĐẾN ĐÂU.

  THANKS FOR EVERYTHING. ĐẶNG DŨNG

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s