Phan Thanh Giản dưới mắt người Pháp qua vài tài liệu

Sài gòn thập cẩm

Phan Thanh Giản đã là một trong những vị quan Việt Nam tiếp xúc nhiều nhất với người Pháp, và vài sĩ quan Pháp đã tường thuật lại một số những cuộc tiếp xúc này. Các tài liệu ấy cho phép chúng ta được biết người Pháp đã nhìn Phan Thanh Giản ra sao.

Nguyễn Thế Anh

View original post 5,084 more words

This entry was posted in uncatergorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Phan Thanh Giản dưới mắt người Pháp qua vài tài liệu

  1. Dzung Dang says:

    Dear anh Vu The Thanh ,

    Cảm ơn anh đã gửi cho những tư liệu xưa về Phan Thanh Giản…. Tôi nhớ đã đi nhiều lần trên con đường mang tên PHAN THANH GIẢN Ở SAIGON và luôn bâng khuâng về những gì ông đã làm cho đất nước Việt xưa. Cảm ơn Anh và chúc anh một mùa Xuân 2021 bình an và hạnh phúc. ĐẶNG DŨNG

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s