Bệnh án của Ngọa Triều hoàng đế

Sài gòn thập cẩm

. Có phải Lê Long Đĩnh là một vị vua của tàn ác và dâm đãng?
. Tại sao người ta gọi ông là Ngọa Triều Hoàng Đế?
. Long Đĩnh có mắc bệnh tâm thần và bệnh trĩ?

BS Hồ Đắc Duy

View original post 2,215 more words

This entry was posted in uncatergorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s