Kỷ niệm về Viện Đại học Đà Lạt

Viện Đại học Đà Lạt thành lập năm 1957, mở đầu với các khoa (trường) sư phạm, văn khoa…, nhưng đến năm 1964, mới thành lập khoa Chính trị Kinh doanh. Đây là khoa nổi tiếng nhất và cũng có nhiều sinh viên từ khắp nơi của miền Nam theo học.
Sau năm 1975, Viện ĐH Đà Lạt bị quốc hữu hóa, và đổi tên thành trường ĐHĐL. Trường ĐHĐL bây giờ chỉ còn là bóng mờ. Tiếc thay!. (Vtt)

Sài gòn thập cẩm

Cuối năm 1967, tôi vào học tại Viện Đại học Đà Lạt, sau khi đã hoàn tất năm Dự bị Văn khoa (nhiệm ý Triết học) tại Sài Gòn.Viện Đại học Đà Lạt lúc đó, theo thống kê, có gần 2 ngàn rưởi sinh viên ghi danh theo học; trong đó trường Chính trị Kinh doanh đã chiếm non một nửa số sinh viên. Trong ba trường còn lại (Văn khoa, Khoa học và Sư phạm), Văn khoa là trường đông hơn cả, với 952 sinh viên ghi danh.

Mai Thái Lĩnh

View original post 2,460 more words

This entry was posted in uncatergorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s