Daily Archives: 15/08/2020

Chấp bút vài dòng…

Originally posted on Sài gòn thập cẩm:
Cho đến bây giờ, tuổi đã hạc, tôi vẫn chưa hiểu rõ cái ý của cái anh Chí Phèo, làng Vũ Đại: Ở đâu có này thì ở đó…

Posted in uncatergorized | Leave a comment