Daily Archives: 17/03/2023

Ai mặt chữ Điền?

“Đây thôn Vỹ Dạ” là bài thơ nổi tiếng của Hàn Mặc Tử, trích đoạn mở đầu: “ Sao anh không về chơi thôn Vỹ?Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.Vườn ai mướt quá, xanh như ngọcLá trúc che ngang … Continue reading

Posted in uncatergorized | Leave a comment