Nghịch cảnh của người thầy

Nghịch cảnh của người thầy
Những năm sau 75, có thời tôi đạp xích lô, đôi lần gặp học trò mà mình từng dạy kèm luyện thi đại học . Ngượng! Nhưng ông Nguyễn Văn Lục, giáo sư Triết trước 75, có lẽ rơi vào nghịch cảnh hơn. Ông dạy luyện thi tú tài II, và gặp lại thầy cũ trong lớp học… (Vtt)

Sài gòn thập cẩm

Lớp học buổi tối từ bảy đến mười giờ. Người học thường là công chức, quân nhân hoặc học sinh muốn học thêm. Thành phần hỗn tạp. Trình độ cao thấp không biết được. Một bữa nọ, tôi nhận ra người ngồi ngay đầu bàn ở dãy cuối cùng, lại đúng là thầy Sử địa năm nào của tôi, đang ghi ghi chép chép.

Nguyễn Văn Lục, trích Về hình ảnh người thầy

View original post 2,053 more words

This entry was posted in uncatergorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s