Daily Archives: 29/05/2017

Đẹp hơn chất xơ

Thực phẩm thịt thà tôm cá, tinh bột,.. thứ gì cũng bị khoa học cảnh báo, nay khuyến cáo thế này, mốt thế nọ. Chỉ có một thứ mà khoa học hài lòng, đó là chất xơ. Nhưng chất xơ … Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | Leave a comment