Daily Archives: 08/02/2017

Trả lại “phẩm giá” cho da gà

Năm ngoái tôi qua Đức, bạn bè dẫn đi chơi hồ Bodensee. Nơi đây có món gà quay còn da, chẳng biết họ ướp tẩm thế nào mà ngon tuyệt vời, tuyệt vời là nhờ da gà, chứ thịt gà … Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | Leave a comment