Daily Archives: 21/11/2016

Sướng vì chưa tính sổ chất béo trans

Báo chí đưa tin phát hiện:“có tới 38% mẫu mì gói có chứa chất béo trans” và tiếp theo là bình luận chát chúa về chất béo trans. Thông tin kiểu đó chẳng nói lên được điều gì. Chất béo … Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | 4 Comments