Daily Archives: 02/11/2016

Nước mắm, nước chấm lộn tùng phèo

Cách nay hơn một năm, một vài doanh nghiệp nước mắm truyền thống hỏi tôi dư lượng arsenic trong nước mắm là bao nhiêu, vì siêu thị từ chối không nhận hàng của họ vì  vượt ngưỡng 1mg/l. Tôi đã … Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | 1 Comment