Daily Archives: 18/01/2017

Tiêu chuẩn cơ sở về nước mắm truyền thống

Tiêu chuẩn cơ sở về nước mắm truyền thống vừa được Câu lạc bộ nước mắm truyền thống công bố ngày 15/01/2017 tại hội thảo “Hồi phục nước mắm truyền thống và nâng cao giá trị Việt” do Hiệp hội … Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | Leave a comment