Daily Archives: 13/01/2017

Ăn vỏ chuối cho hết buồn đời

Ngày xưa tổ tiên loài người, loài linh trưởng (khỉ, vượn, đười ươi,…) ăn chuối là ăn luôn vỏ, và  leo trèo thoải mái. Ngày nay, người ăn chuối bỏ vỏ, khỉ bắt chước. Nhưng một vài dân tộc ở … Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | 1 Comment