Daily Archives: 29/09/2016

Thực phẩm biến đổi gene, chạy đâu cho thoát?

Dù e ngại hay không thực phẩm biến đổi gene (GM – genetically modified), thì người tiêu dùng trong nước chạy đâu cũng không thoát khỏi thực phẩm GM. Bắp và đậu nành nhập khẩu 90% là loại GM được … Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | Leave a comment