Không cần thiết phải vo gạo kỹ, chắt bớt nước cơm để tránh arsenic

Đối thoại ATTP: Không cần thiết phải vo gạo kỹ, chắt bớt nước cơm để tránh arsenic

FDA cho rằng, mức arsenic tìm thấy trong gạo quá thấp để có thể gây hại cho sức khỏe trước mắt hoặc ngắn hạn. FDA khuyên nên có chế độ ăn cân bằng, nay thứ này, mai thứ khác.

Nguồn: soha.vnKhông cần thiết phải vo gạo kỹ, chắt bớt nước cơm để tránh arsenic

This entry was posted in Đối thoại attp and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Không cần thiết phải vo gạo kỹ, chắt bớt nước cơm để tránh arsenic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s