Daily Archives: 13/04/2017

Sáng ăn khoai đã thành khoái ăn sang

Những năm tháng khó khăn sau 75 phải ăn độn. Cơm độn, ít nhiều với khoai mì, khoai lang. Khoai tây không nằm trong danh sách hàng độn. “Khoai của tây” thuộc hàng quý tộc, nếu độn thì “độn” với … Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | 3 Comments