Daily Archives: 17/10/2016

Rã đông thực phẩm, dễ mà khó

Hàng đông lạnh phải rã đông? Đúng! Nhưng không phải tất cả hàng đông lạnh nào cũng cần rã đông. Tuy vậy, có nhiều thứ không rã không được, mà rã không đúng cách thì lại có nguy cơ nhiễm … Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | Leave a comment