Daily Archives: 04/10/2017

Bột ngọt có gây tổn hại thần kinh?

Đối thoại ATTP: Bột ngọt có gây tổn hại thần kinh Triệu chứng bạn vừa mô tả gọi là ‘hội chứng cao lâu Tàu’ (Chinese Retaurant syndrom). Bản thân tôi cũng bị hội chứng này, nhưng không phải ăn ở … Continue reading

Posted in Đối thoại attp | Tagged | 1 Comment