Daily Archives: 04/03/2021

Nồi chiên không dầu không phát sanh độc chất acrylamide?

Originally posted on Sài gòn thập cẩm:
An toàn thực phẩm: – Hiệp hội Tiêu dùng Hồng Ko6ng hoàn toàn có lý khi cảnh báo, nồi-chiên-không-dầu vẫn phát sinh ra acrylamide (như các loại nồi chiên…

Posted in uncatergorized | Leave a comment