Kỹ nghệ nước mắm ở Đông Dương(7/7) – Chương VI : Tóm tắt và kết luận

Sài gòn thập cẩm

Quy định bán hàng là cần thiết để tránh việc sản xuất thừa sản phẩm hư hỏng có hại hoặc nguy hiểm đối với sức khỏe cộng đồng, và đồng thời cải thiện cuộc sống vật chất của một dân tộc quan tâm đến nghề cá và nghề nước mắm.

J. Guillerm – Công Khanh chuyển ngữ

View original post 916 more words

This entry was posted in uncatergorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Kỹ nghệ nước mắm ở Đông Dương(7/7) – Chương VI : Tóm tắt và kết luận

  1. Dzung Dang says:

    Dear Anh Vu The Thành,

    Cảm ơn về một loạt bài ” Everything you want to know about NƯỚC MẮM of Viet nam ” . Tôi sẽ đọc vào dịp Xuân. CHÚC ANH KHỎE MẠNH VÀ BÌNH AN ĐẶNG DŨNG

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s