Nước mắm “kỳ thị” Nam-Bắc

Nước mắm kỳ thị Nam- Bắc tới đâu rồi?
Sự “kỳ thị” này là do cung quá nhỏ so với cầu ở Miền Bắc, dẫn đến nạn làm ra nước mắm với chất lượng quá kém, chủ yếu là pha loãng, lên men cẩu thả…Nước mắm không còn độ đạm là bao, mùi quá nồng, không còn gì để gọi là nước mắm nữa.
Đó là kể chuyện hồi xưa thôi. Thời nay khác rồi, mặc dù sự thuận lợi hay bất lợi về nguồn nguyên liệu và thời tiết vùng miền vẫn không khác xưa là bao.
Bây giờ phương tiện vận chuyển thuận lợi, cá cơm Nam chuyển ra ngoài Bắc, hoặc dùng thêm enzyme để thúc đẩy phân giải. Thậm chí, nước mắm trong Nam vận chuyển ra Bắc, đưa vào thùng chượp kéo rút để có được mùi nước đặc trưng vùng miền.
Độ đạm cao cũng không còn là vấn đề để phải “kỳ thị” nước mắm Nam- Bắc, khi mà giải pháp chưng cất nước mắm ở áp suất thấp được áp dụng.
Dù thế nào đi nữa, bất chấp mọi kỹ thuật hiện đại, hương nước mắm không còn nét đặc trưng vùng miền như xưa nữa. Phôi pha đi ít nhiều. Đó là cái giá mà công nghiệp muốn “ăn hiếp” truyền thống. (Vtt)

Sài gòn thập cẩm

Sự “kỳ thị” nước mắm Nam và nước mắm Bắc là có thiệt, kỳ thị trên giấy trắng mực đen, bằng văn bản pháp lý hẳn hòi.

Vũ Thế Thành (trích từ “Chuyện đời nước mắm, tái bản 2020)

View original post 951 more words

This entry was posted in uncatergorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s