Mua sách “Sài Gòn, một góc ký ức”

Quyển “Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ” đã có giấy phép phát hành. Bạn đọc quan tâm có thể hỏi mua tại:

Bìa trước – 2020

  • Đường Sách (SG): quầy sách NXB Văn Nghệ, hoặc quầy sách Đại học Hoa Sen
  • Phương Nam Book (mua tại các nhà sách PN hoặc online)
  • Tiki (mua online)
  • Qua email : saigonthapcam@gmail.com
  • Sách dạng ebook, mua qua Amazon hoặc Smashwords

Amazon – Ebook Sai Gòn ký ức Amazon

Smashwords – Ebook Sài Gòn ký ức – Smashwords

This entry was posted in uncatergorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s