“Chim hót trong lồng” tập truyện bị từ chối

Bố chó xồm
Hồi nhỏ đọc “Chim hót trong lồng”, thấy truyện hay và đẹp, đẹp nhẹ nhàng.
Lớn lên đọc “Thềm hoang” lại thấy, đây mới thật là tác phẩm để đời của Nhât Tiến. Ông viết “Thềm hoang” năm 24 tuổi. Nhớ hoài câu bác Tốn mắng thằng Ích, “ Mày nói như bố chó xồm”.
Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu “bố chó xồm” nghĩa là gì (Vtt)

Sài gòn thập cẩm

Tôi viết trong vòng hơn một tuần là xong cuốn “Chim hót trong lồng”. Lúc bấy giờ tôi gửi cho nhà văn Nguyễn Thị Vinh làm chủ nhiệm tạp chí Tân Phong để đăng thì chị Vinh ngần ngại, chị thấy nó hơi dài
Mặc Lâm (phỏng vấn nhà văn Nhật Tiến)

View original post 1,324 more words

This entry was posted in uncatergorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s