Vài kỷ niệm coi thi và chấm thi Tú tài trước 75

Thi cử ở miền Nam trong thời chiến thật khổ. Với nữ thì không sao, nhưng với nam sinh đúng là khổ thật, đậu thì học tiếp, rớt thì đi lính, …rớt tú tài anh đi trung sĩ. Thi cử những năm ở đại học cũng thế, đậu học tiếp, rớt thì…anh sẽ ra đi, chẳng mong ngày về.
Cái khổ này kéo lây đến người thầy chấm thi, như trong hồi ức dưới đây của Nguyễn Văn Lục, giáo sư Triết học, “…Điểm của tôi là điểm của thời chiến, điểm của thời kỳ bom đạn. Thay vì những viên đạn, tôi cho điểm rộng, với hy vọng có một người khỏi chết vì bom đạn”.
Đúng là thi cử thời chiến khổ thật! (Vtt)

Sài gòn thập cẩm

Sáng hôm sau, một “sao quả tạ” chiếu đúng vào tôi. Rảo qua hành lang, chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi biết ngay cô cậu nào đang “quay phim”. Đầu cứ cúi gằm xuống là có chuyện. Tôi vào phòng thi, nhận ra thủ phạm giấu bài ở đùi, dưới vạt áo dài. Tôi đến gần, cúi xuống nói nhỏ với em nữ sinh, bảo em cất “bửu bối” đi và tránh không để em bị xấu hổ.

Nguyễn Văn Lục

View original post 3,018 more words

This entry was posted in uncatergorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s