Một mai giã từ vũ khí

Chỉ những người làm chính trị mới cần hòa giải, người lính của hai bên không cần, họ có thể uống rượu với nhau khi “giã từ vũ khí” (Vtt)

Sài gòn thập cẩm

Ca khúc “Một mai giã từ vũ khí” được viết năm 1972, vào giai đoạn cuối của hòa đàm Paris, và ký kết vào tháng 1/1973, nói lên khát vọng hòa bình của người lính, dù bên này hay bên kia cũng cùng tâm trạng như nhau.

View original post 193 more words

This entry was posted in uncatergorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s