Nhân loại rúng động và xã hội sụp đổ vì một vật rất nhỏ

Cả tháng phải nằm nhà vì dịch coronavirus, muốn ra ngoài café, nhìn trời mây non nước cũng không được. Nhưng cách ly cũng là cơ hội để tôi nhìn lại chính mình trong mối tương quan với xã hội, với người thân, gia đình và bè bạn, kể cả ý nghĩa của sự sống và cái chết.
Tôi ngẫm nhiều về câu này của Moustapha Dahleb: “…Mong rằng điều này sẽ cho thấy sự thông minh có giới hạn của con người khi đối đầu với sức mạnh của trời đất. Chỉ cần vài ngày là đủ để sự nhất định trở thành bất định, để sức mạnh trở thành sự yếu đuối, để quyền lực trở thành sự đoàn kết và hành động chung…”
Xin giới thiệu toàn văn bài viết của Moustapha Dahleb. Ông viết bài này vào ngày 23/3/2020, khi mức lây nhiễm coronavirus còn lẻ tẻ ở Châu Phi, chưa bùng phát thành nạn dịch. (Vtt)

Sài gòn thập cẩm

Một vật nhỏ xíu mang tên coronavirus đang làm đảo lộn cả một hành tinh. Một vật mà mắt thường không nhìn thấy được, đã đến đây để áp đặt luật lệ của nó lên cuộc sống. Nó làm cho mọi chuyện đều bị đặt dấu hỏi và mọi trật tự hiện hữu bị đảo lộn. Tất cả đều phải sắp xếp lại theo những cung cách khác hẳn.

Moustapha Dahleb (Đào Trường Phúc chuyển ngữ)

View original post 896 more words

This entry was posted in uncatergorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s