Thực phẩm cường dương

Đối thoại ATTP: thực phẩm cường dương

Chẳng những là tôm tép, mà ngày nào đó, không khéo người ta sẽ đồn, vừa cơm vừa phở biết đâu lại giúp bổ thận tráng dương. Tinh thần lành mạnh, ăn uống lành mạnh, sức khỏe lành mạnh, thì mọi thứ đều ổn.

Nguồn: soha.vn thực phẩm cường dương

This entry was posted in Đối thoại attp and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Thực phẩm cường dương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s