Nước đun đi đun lại, thực phẩm để qua đêm gây ung thư: Đây mới là sự thật!

Đối thoại ATTP: Nước đun đi đun lại, thực phẩm để qua đêm gây ung thư: Đây mới là sự thật!

Đừng tin vào những bài báo đặt tựa rùng rợn, hở một tí là ung thư, viêm thận,.. rồi ăn uống mất ngon đi. Tóm lại: Chất có thể gây ung thư có đầy trong thực phẩm. Vấn đề là liều lượng thôi.

Nguồn: Soha.vn – Nước đun đi đun lại, thực phẩm để qua đêm gây ung thư: Đây mới là sự thật!

This entry was posted in Đối thoại attp and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Nước đun đi đun lại, thực phẩm để qua đêm gây ung thư: Đây mới là sự thật!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s